Ford

Приехал ФФ2 после удаления катализатора; Прошили Евро2 и избавили клиента от Check Engine